Narcissus. 1819 Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
Narcissus. 1819 — Karl Pavlovich Bryullov