Last Days of Pompeii. Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

随机图片
Last Days of Pompeii. — Karl Pavlovich Bryullov