ДЖИРОЛАМО ДИ БЕНВЕНУТО – Суд Париса. Louvre (Paris)

«ДЖИРОЛАМО ДИ БЕНВЕНУТО - Суд Париса.» - Louvre (Paris)