Pieta Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

随机图片
Pieta — Tintoretto (Jacopo Robusti)